Πολιτική ακύρωσης και μεταφορά κράτησης
 
Σε περίπτωση ακύρωσης της ναύλωσης από τον Ναυλωτή, για οποιονδήποτε λόγο, θα ισχύει η ακόλουθη πολιτική ακύρωσης ανάλογα με το χρονικό διάστημα μεταξύ της επιβεβαίωσης της κράτησης και της ημερομηνίας ακύρωσης:
ένα. Η πολιτική «Έξοδα φακέλου» (ελάχιστο 150 ευρώ) θα εφαρμόζεται για κρατήσεις που ακυρώνονται σε χρονικό διάστημα έως και 90 ημέρες πριν από την επιβίβαση του σκάφους.
σι. Ακυρωτικά 30% της συνολικής χρέωσης ναύλωσης, για κρατήσεις που ακυρώνονται εντός περιόδου από την κράτηση έως 60 ημέρες πριν από την επιβίβαση του σκάφους.
ντο. Ακύρωση 50% της συνολικής χρέωσης ναύλωσης, για κρατήσεις που ακυρώνονται εντός περιόδου 60 – 50 ημερών πριν από την επιβίβαση του σκάφους.
ρε. Ακύρωση 80% της συνολικής χρέωσης ναύλωσης, για κρατήσεις που ακυρώνονται εντός περιόδου 50 – 30 ημερών πριν από την επιβίβαση του σκάφους.
μι. Χρέωση ακύρωσης 100% της συνολικής χρέωσης ναύλωσης, για κρατήσεις που ακυρώνονται εντός περιόδου 30 ημερών πριν από την επιβίβαση του σκάφους.
 
Σε περίπτωση που το υπό ακύρωση γιοτ επαναναυλωθεί σε άλλο Ναυλωτή για την ίδια περίοδο και υπό τους ίδιους όρους, θα χρεωθούν μόνο τα έξοδα του φακέλου.
 
Η παράταση της ενοικίασης σκαφών γίνεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με την Rib Cruises.